Echigo-Tsumari Art Field  Official Guide BOOK


Book

Art Direction & Design: 田部井美奈   Mina Tabei

Photography: Kasane Nogawa
Edit: Kotaro Okazawa, Shiho Nakamura
Client: Gendaikikakushitsu

June 2018


Photo: Masaki Ogawa